Matura z matematyki 2019 – odpowiedzi

Matura z matematyki 2019 – odpowiedzi

Matura z matematyki 2019 – odpowiedzi.

Rozwiązywane zadania pochodzą z tego arkusza Arkusz

Zadanie 1. Odp. 2

Zadanie 2. Odp. 15 cyfr

Zadanie 3. Odp. 25%

Zadanie 4. Odp. $\frac{20}{11}$

Zadanie 5. Odp. 1

Zadanie 6. Odp. ma dwa różne rozwiązania: x = 1, x = -2.

Zadanie 7. Odp. 2$\sqrt3$ – 1

Zadanie 8. Odp. <−4, +∞)

Zadanie 9. Odp. 0

Zadanie 10. Odp. x = 2

Zadanie 11. Odp. -168

Zadanie 12. Odp. $\frac{1}{3}$

Zadanie 13. Odp. cos alfa = $\frac{3}{5}$

Zadanie 14. Odp. α = 30

Zadanie 15. Odp. OK = 10

Zadanie 16. Odp. 8

Zadanie 17. Odp. m = 5

Zadanie 18. Odp. a = $\frac{1}{4}$, b = -$\frac{1}{8}$

Zadanie 19. Odp. -x – 4

Zadanie 20. Odp. 6$\sqrt2$

Zadanie 21. Odp. 6,16 dm

Zadanie 22. Odp. 12

Zadanie 23. Odp. a = 12

Zadanie 24. Odp. 162

Zadanie 25. Odp. $\frac{1}{8}$

Zadanie 26. Odp.

Zadanie 27. Odp.

Zadanie 28. Odp.

Zadanie 29. Odp.

Zadanie 30. Odp.

Zadanie 31. Odp.

Zadanie 32. Odp.

Zadanie 33. Odp.

Zadanie 34. Odp.