Spis tematów – matura z matematyki

Spis tematów obowiązujących na maturze z matematyki

Spis tematów - matura z matematyki

Poniżej znajduje się spis tematów obowiązujących na maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Przechodząc do jednego z poniższych działów uzyskasz informacje oraz wzory, które
są pomocne w zaliczeniu matury z matematyki. Dodatkowo pod każdym tematem znajdują się również zadania, które pokrywają się z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), a przede wszystkim pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę.
Do zamieszczonych zadań sukcesywnie dodawane będą rozwiązania w formie pisemnej oraz video.

Przede wszystkim zalecam zapoznanie się z tematami funkcji, funkcji liniowej, kwadratowej (równania i nierówności kwadratowe) oraz z ciągami i rachunkiem prawdopodobieństwa, ponieważ
zadania z tych działów najczęściej pojawiają się na maturze.

Gwarantuje Tobie, że po opracowaniu poniższych tematów i przerobieniu załączonych do nich zadań nie będziesz miał żadnych problemów z zdaniem matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Zapoznaj się z spisem tematów obowiązujących na maturze z matematyki i rozpocznij naukę!